Inspiration

Mawlana Jalal ad-Din Rumi

En vigtig inspirationskilde for Dialog Forum Aarhus er den persiske lærd, filosof, digter og mystiker, Rumi (1207-1273). Rumi har inspireret millioner med sin poesi, som har inspireret millioner til en spirituel verdensforståelse. Rumi var vokset op med sufismen, en filosofi der udsprang af islamisk tradition og fortællinger om profeten Muhammeds tidlige religiøse oplevelser, hvor den lagde vægt på indre gudsdyrkelse, frem for konform regelreligiøsitet. Han advokerer for ubegrænset tolerance, positiv ræsonnement, altruisme, velgørenhed og bevidsthed gennem kærlighed. Han appellerede til en fredelig dialog blandt alle sekter og trosretninger, hvor han i samme øjemed advokerede for stimulering af sameksistens på tværs af samfundet.

Rumi taler for, at man skal udøve sine kræfter for at ændre denne verden ved at stimulere tanken om en fredelig sameksistens og ligeværdig retfærdighed for alle. Han mente, at formålet med livet burde være at bruge sine kræfter på at forvandle verden til et paradis, som var det dengang i Edens have. Hans ambition har været at tage del i at skabe en sufistisk etik, som i lig med pietisme. Denne etik har i århundrede været grundstenen i en livsforståelse med kærlighed og respekt for alle mennesker, uanset etniske, religiøse, kulturelle, politiske eller kønsrelaterede orienteringer eller overbevisninger.

Kom, kom, hvad du end er, det spiller ikke nogen rolle, om du er vantro, afgudsdyrker eller tilbeder ilden, kom, vores sammenkomst er ikke et sted for fortvivlelse, kom, selv hvis du har brudt dit løfte hundrede gange, kom igen.

For mere information om Rumi:

 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig

En anden vigtig inspirationskilde for Dialog Forum Aarhus er den danske præst, salmedigter, forfatter og samfundsdebattør, N.F.S Grundtvig (1783-1872). Grundtvig har præget den danske samfundsudvikling og har påvirket det danske verdenssyn med sine inspirerende refleksioner på mange forskellige områder. Hans nuancerede personlighed og mangfoldige produktion har vist sig gennem hans rolle som teolog, historiker, samfundstænker samt samedigter, hvor han med sine unikke metoder har bidraget til et nationalt samfund af sameksistens. Grundtvig er således en intensiv fortaler for sameksistens, hvor han har markeret sig med sit citat: ’’Menneske først og kristen så’’.

Grundvig mente, at mennesket adskiller sig fra andre livsformer med sin selvbevidsthed og mulighed for at forholde sig til sig selv og de omgivelser, som de er en del af. Han var af den opfattelse, at mennesker er skabt til at leve i en harmonisk tilværelse, som var formålet med det skabte liv med Adam og Evas liv i Edens have. Mennesker har særlige evner og muligheder for at opnå kærlige vaner og udvikle sig mod det, som det er skabt til, ved at stimulere fredelig tænkning samt bruge sin selvbevidsthed til at forstå den næste. For at mennesket skal kunne udfolde sig rigtigt, forstå sig selv og forstå sine omgivelser, mente Grundtvig, at der skulle være frihed til åndens fri virke. Konkret forestillede han sig, at denne åndsfrihed kun kunne opnås gennem samvittighedsfrihed, religionsfrihed og ytringsfrihed. Dialog Forum Aarhus, som er inspireret af Grundtvigs ideal om en fredelig sameksistens, ønsker at bidrage til den frie åndsfrihed og ytringsfrihed.

For mere information om Grundtvig

 

Fethullah Gulen

En tredje vigtig inspirationskilde for Dialog Forum er den tyrkiske tænker og forfatter Fethullah Gulen. Gulens verdenssyn tager udgangspunkt i harmonisk sameksistens.
Han vurderer det enkelte individ som værende unikt og med et positivt potentiale til at bidrage konstruktivt til det samfund, han eller hun er en del af. Gulen er således intensiv fortaler for aktivt medborgerskab og positivt samfundsbidrag.

En af de væsentligste grundsten for harmonisk sameksistens er ifølge Gulen at opretholde respekt og indtage en anerkendende holdning over for det enkelte individs holdninger og overbevisninger. Gulen anser den demokratiske proces for at være en styreform, der tilser individets rettigheder og opretholder retten til at efterleve og praktisere individuelle holdninger og livsanskuelser. Demokratiet er ifølge Gulen en uigenkaldelig nødvendighed for nutidens samfundsform.
En inkorporering af Gulens ideologi og verdenssyn vil disciplinere individet til et stadie af ansvarsbevidst medmenneskelighed, der uundgåeligt vil udmønte sig i et konstruktivt bidrag til samfundsudviklingen.
Med udgangspunkt i den af Gulen initierede positive udvikling, der er set i Tyrkiet i forhold til dialog og anerkendende initiativer, har Dialog Forum ønsket at opretholde Gulen som inspirationskilde til producering af konstruktive initiativer.

For mere information om Gulen

Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!