Profil

 

Dialog Forum Aarhus blev etableret i 2007 af unge nydanskere. Initiativet udsprang af et ønske om en fredelig sameksistens på tværs af kulturer, der skal opnås ved at øge kendskabet og mødet med “den anden”.

Dialog Forum Aarhus har til formål at stimulere tænkning og udveksling af meninger, som fremmer tanken om en demokratisk kultur, tankefrihed, menneskerettigheder og en fredelig sameksistens. Forummet danner en fælles platform for interaktion, relationer, uddannelse og informationsudveksling. Forummet har primært interesse i spørgsmål vedrørende pluralisme, fredsskabelse, interkulturel og interreligiøs dialog, social retfærdighed og harmoni.

I Dialog Forum Aarhus har vi som menneskesyn, at vi accepterer og respekterer alle på trods af religiøse, kulturelle og politiske overbevisninger. Vi ved, at det er nemmere at forstå en, der tænker og tror som en selv, hvorimod der ligger en udfordring i at acceptere en med anderledes holdninger og synspunkter. Men vi tror på, at vi via dialog kan afkræfte hinandens fordomme, der bygger på manglende viden. Vi anser dialog for at være en særdeles afgørende faktor i et velfungerende samfund – fri for fordomme, tabuer og beskyldninger, der stigmatiserer en mindre/større gruppe af mennesker. Når man er engageret i dialog befinder alle sig på samme plan, som understreger, at ingen religion, ideologi el. folkeslag er mere værdifuld end et andet. For vi er alle mennesker.

I Dialog Forum er vi også af den overbevisning, at dialog ikke betyder at gå på kompromis med ens kultur eller religion, men derimod at arbejde hen imod at skabe en fælles platform, hvor de forskellige kulturer og religioner i et samfund kan mødes og herigennem åbne op for forståelse og mangfoldighed, som vi betragter som en berigelse for ethvert samfund.

Som Rumi sagde:
Kom, kom, hvad du end er, det spiller ikke nogen rolle, om du er vantro, afgudsdyrker eller tilbeder ilden, kom, vores sammenkomst er ikke et sted for fortvivlelse, kom, selv hvis du har brudt dit løfte hundrede gange, kom igen.

Disse formål vil vi realisere gennem en række arrangementer. Vores aktiviteter, som bidrager til de ovennævnte mål, består af konferencer, paneldiskussioner, private rundbordssamtaler, partnerskab projekter, internationale studieture, Dialog Priser, fælles middage og diverse kulturelle begivenheder.

Kontakt os!

Har du et hurtigt spørgsmål? Hold dig ikke tilbage, skriv til os!